เกี่ยวกับบริษัท
 • สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท(ห้าล้านบาท) สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 98/24 โค...More
 • ประวัติบริษัท
  บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด เดิมใช้ชื่อว่าบริษัท เอ็มจีจี อินเตอร์ เซอร์วิสเซสจำกัดจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าของธุรกิจทุกประเภท...More
 • นโยบายบริษัท
  MGG นโยบายคุณภาพ / QUALITY POLICY ให้คุณมากกว่าความปลอดภัย BEYOND SECURITY บริการด้วยคุณภาพ มีระเบียบวินัย CONSISTENT SERVICES AND DISCIPLINE บริหารโดยทีมงานผู้เชี่ย...More
 • คณะกรรมการ และที่ปรึกษา
  คณะกรรมการบริหาร / กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด MGG INTER SECURITY GUARDCOMPANY LIMITED พล.ต. ดร. ณัทภัค มาสำ...More